KRS: 0000523640
NIP : 7743221251
Regon: 147463507

Adres biura:
Łomianki Dolne, ul. Wiślana 26
05-092 Łomianki, skrytka pocztowa 63

Patronaty

Patronat
Patronat
Fioletowy banner 190x158


Kilka słów tytułem wyjaśnienia

Fundację powołaliśmy aby po wielu latach podejmowania przez nas różnych działań społecznych, robionych niejako prywatnie, bez papierów, ‘na dziko’ unormować tę aktywność, dać jej nową perspektywę i jak wierzymy szansę. Fundacji, stowarzyszeń, przeróżnych organizacji pracujących dla innych są tysiące, ale uznaliśmy, że chcemy robić to nieco inaczej, po swojemu, licząc że w ten sposób lepiej się uda zrealizować ważne dla nas cele. Fundacja rozpoczęła działanie siłą jednej rodziny, ale otwarci jesteśmy na każdego, gotowego przyjść nam z pomocą i wzbogacić swoją kreatywnością naszą ofertę.

Naszym głównym celem jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi są te, które mają wpływ na redukcję zjawiska wykluczenia społecznego, wzrost poziomu kultury, edukacji. Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez prowadzenie szkoleń i kursów doszkalających, organizacje wystaw, akcji społecznych, wycieczek dla młodzieży i osób z grupy seniorów oraz działalność wydawniczą. Przygotowujemy ofertę w zakresie działalności postpenitencjarnej, reintegracji społecznej osób skazanych.

Nie możemy pomóc wszystkim potrzebującym, trzeba było wybrać kierując się swoimi doświadczeniami, predyspozycjami i możliwościami. Na dziś swoją działalność adresujemy do dzieci spoza dużych ośrodków miejskich, wybranych grup w społecznościach lokalnych, osób skazanych oraz tych, których w misji pracy z ludźmi pogubionymi chcemy wspierać – funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Założyciele


Aktualności

a
1 styczeń 2021r.
Nowy Rok
Na Nowy rok przyjmijcie wszyscy drodzy nasi przyjaciele serdeczne życzenia normalności w życiu codziennym, niepoddawania się nieuzasadnionym lękom, pogody ducha, skuteczności w realizacji swoich potrzeb i pragnień oraz zdrowia, zdrowia, zdrowia, również psychicznego, bo czasem od tej pandemii można oszaleć. Trzymajcie się zasad i bądźcie optymistami. Wszystko przemija. Zarząd fundacji Zielony Promień

21 grudzień 2020 r.
Boże Narodzenie tuż, tuż.
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok, składamy serdeczne życzenia naszym kochanym współpracownikom, uczestnikom kursów i warsztatów, funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, kadrze i młodzieży z I Liceum ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie, pracownikom urzędów gmin w Słupnie, Małej Wsi i Bodzanowie, wszystkim naszym przyjaciołom. Życzymy wam spokoju, zdrowia, radości i miłości w waszych rodzinach i Bożej opieki. Zarząd fundacji Zielony Promień

20 październik 2020 r.
Nasi nowi przyjaciele
Jakiś czas temu zmarł mój przyjaciel Mariusz Łapiński. Był dziennikarzem śledczym. Był również mocno zaangażowany w opisywanie działań jednostek specjalnych Wojska Polskiego, interesował się specjalsami z całego świata. Przyjaźnił się z żołnierzami GROM. Wdowa po Mariuszu zdecydowała się przekazać jego bogate zbiory książek i filmów poświęconych temu tematowi, komuś kto będzie mógł i chciał dobrze je wykorzystać. Nasze fundacja po krótkiej naradzie zdecydowała aby była to młodzież i to najchętniej z mniejszego ośrodka niż miasto wojewódzkie. Podczas poszukiwań poznałem byłego żołnierza, weterana z Iraku p. Adama Pytla, instruktora wojskowego pracującego w I Liceum ogólnokształcącym CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie. Młodzież i kadra z radością przyjęli dar i wdowie, p. Claudii Gomez przekazali piękne podziękowania i pamiątki związane z ich szkołą. Ustaliliśmy, że współpraca będzie kontynuowana. Już rodzą się pewne pomysły, trzymajcie kciuki

12 kwietnia 2020 r.
Wesołego ALLELUJA
Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy składamy serdeczne życzenia naszym współpracownikom, uczestnikom kursów i warsztatów, funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, pracownikom urzędów gmin w Słupnie, Małej Wsi i Bodzanowie, wszystkim naszym przyjaciołom. Co prawda Koronowirus daje się nam (trochę) we znaki, ale nie poddajemy się. Zagrożenie minie i będziemy mogli znowu zaproponować wszystkim zainteresowanym nowe pomysły. Życzymy wam zdrowia, radości i miłości w waszych rodzinach i Bożej opieki na każdy dzień pięknej wiosny i nadchodzącego lata. Zarząd fundacji Zielony Promień

21 grudzień 2019 r.
Czas Bożego Narodzenia.
Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok, składamy serdeczne życzenia naszym kochanym współpracownikom, uczestnikom kursów i warsztatów, funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, pracownikom urzędów gmin w Słupnie, Małej Wsi i Bodzanowie, wszystkim naszym przyjaciołom. Życzymy wam spokoju, zdrowia, radości i miłości w waszych rodzinach i Bożej opieki na każdy dzień nadchodzącego roku 2020. Zarząd fundacji Zielony Promień

20 grudzień 2019 r.
Dary do Płocka.
I jak co roku auto było pełne. Ba, ledwie zdołałem biegi zmieniać. To wszystko od wielkiej liczby prezentów, które jak co roku dla dzieci ze świetlicy Domu bł. brata Alberta w Płocku, przygotowały maluchy wraz z rodzicami i pracownikami przedszkola nr 114 z Warszawy przy ulicy Langiewicza. Dziesiątki zabawek, wory pełne ubranek i pudełka słodyczy to DAR SERCA od dzieci (i ich rodziców) dla dzieci. Pracownicy płockiej placówki wraz z p. prezes Anną Kozyrą złożyli na moje ręce serdeczne podziękowania i gorące życzenia dla pani Maryli Rzecznik, dyrektor przedszkola, pracowników i wspaniałych dzieci z rodzicami. Na zdjęciu życzenia dzieci z grupy starszaków dla dzieci ze świetlicy Domu bł. brata Alberta w Płocku.

Wrzesień 2019 r.
Przygotowywane wydawnictwo.
Działania Fundacji to nie tylko praca na rzecz edukacji ekonomicznej i historycznej, ale i działania wspierające aktywność naukową i badawczą. W wrześniu tego roku został wydrukowany próbny egzemplarz albumu „Szymanowscy w zdjęciu i obrazie”. Przygotowywana publikacja będzie z założenia albumem przedstawiającym zachowany w rękach rodziny Korwin-Szymanowskich materiał ikonograficzny prezentujący przodków Teodora Szymanowskiego (1846-1901) oraz jego potomstwo w pierwszym pokoleniu. Wierzymy, że już niedługo będziemy mogli pochwalić się efektem finalnym nas pracy.

Sierpień 2019 r.
Wizyta studyjna w Wilnie.
Celem wyjazdu do stolicy dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego było rozeznanie terenu przed planowanym przez Fundację wyjazdem organizowanym dla dzieci uczestniczących w programie „Lata w mieście” dla dzieci z ośrodków wiejskichi. W trakcie wyjazdu członkowie Fundacji zapoznawali się na miejscu z ofertą edukacyjno-rozrywkową w Wilnie skierowaną do najmłodszych gości. Szczególne wrażenie zrobiło na nas Muzeum Iluzji na ulicy Niemieckiej. Niezwykle miłym, choć niespodziewanym elementem wyjazdu był szereg spotkań z pracownikami Wydziału Edukacji miasta Wilna, podczas których dzieliliśmy się doświadczeniami związanymi z edukacją ekonomiczną.

Lipiec 2019 r.
Warsztaty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie.
Tegoroczny lipiec był nie tylko czasem wyjątkowych upałów, ale i wytężonej pracy Fundacji w szkole podstawowej w Słupnie. W ramach naszych działań przeprowadziliśmy warsztaty ekonomiczne dla grupy 25 dzieci w wieku 7-10 lat. Odbywały się one w ramach oferty „Lata w mieście”. Mamy nadzieję, że nabyte kompetencje i umiejętności przysłużą się młodym słuchaczom w nadchodzących latach.

Czerwiec 2019 r.
Wycieczka Szlakiem Północnym.
W ostatnich dniach czerwca miała miejsce kolejna wycieczka organizowana przez Fundację Zielony Promień dla członków NSZZ Solidarność pracujących w Narodowym Banku Polskim. Była to już kolejna wyprawa realizowana przez Fundację, po zwiedzaniu Mazowsza Płockiego w czerwcu 2018 oraz Ziemi Sochaczewskiej w październiku 2018. Teraz, przyszedł czas na Mazowsze Północne. Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili kolejno: Zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zlokalizowane w rezydencji Krasińskich oraz Pułtusk – miasto biskupów płockich ulokowane pomiędzy odnogami rzeki Narwi. Całość wyjazdu zwieńczyły pyszne lody na najdłuższym rynku w Polsce.

8 kwiecień 2019 r.
„Kompasik” z wizytą w anielskim przedszkolu
W kwietniowy poranek nasza Fundacja przybyła do Przedszkola Niepublicznego imienia Aniołów Stróżów Sióstr Salezjanek w Łomiankach. W trakcie zajęć dzieci uczące się w zerówce we wspólnej zabawie odkrywały cechy jakimi powinien się charakteryzować dobry pieniądz. Kryształy soli, płatki złota oraz ziarna kawy ukazywały bogactwo form pieniądza w dawnych czasach. Cieszy nas, że Finansowy Kompasik mógł zaistnieć w Łomiankach.

7 marzec 2019 r.
Finansowy Kompasik w Łomiankach
6 marca pojawiliśmy się z zajęciami „finansowymi” w Szkole Podstawowej nr. 3, im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach. Były to warsztaty na temat pieniądza w dawnych wiekach, jego istoty i historii. W ich trakcie uczniowie klas drugich poznali płaciła, czyli przedmioty, którymi płacił człowiek w okresie przed wprowadzeniem pieniądza monetarnego. Używając metody „burzy mózgów” określili jakie cechy powinien mieć przedmiot aby być dobrym, funkcjonalnym pieniądzem. W dalszej części spotkania podzieleni na grupy młodzi kursanci za pomocą monet z różnych krajów mieli możliwość samodzielnego rozpoznania płacideł z różnych części świata. Na koniec uczniowie ułożyli ze swoich ciał linię czasu, która miała pomóc w unaocznieniu jak dawnym wynalazkiem jest pieniądz monetarny.

26 luty 2019 r.
„O Fundacji na Konferencji”
W dniu 25 lutego bieżącego roku odbyła się na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencja „Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin”. Fundacja była reprezentowana na konferencji w dwojaki sposób. O naszych działaniach w ZK Siedlce opowiedziała zgromadzonym por. Marta Kuźma – zastępca kierownika Działu Penitencjarnego w ZK Siedlce. Przypomnę tylko, iż od ponad trzech lat nasza Fundacja prowadzi działania z zakresu edukacji ekonomicznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w więzieniu w Siedlcach. W trakcie konferencji wystąpiła także prof. WSHE dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska z referatem opartym na własnych badaniach dotyczących dystansu społecznego wobec osób karanych deklarowanym przez studentów kilku polskich uczelni. prof. Aleksandra Korwin-Szymanowska jest jednym z członków rady programowej fundacji odpowiedzialnym za tematykę penitencjarną. Gratulujemy wystąpienia! Link do strony ZK w Siedlcach, Link do strony o konferencji

30 styczeń 2019 r.
„Teczki nauczyciela”
Z przyjemnością informujemy, iż scenariusze warsztatów realizowanych dla dzieci, które przygotowała nasza Fundacja są już dostępne dla nauczycieli z całego świata. W ostatnim numerze „Uczymy jak uczyć. Kwartalnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych” (5/2018) pojawiły się trzy nasze scenariusze, które nauczyciele mogą wykorzystać jako wskazówkę do prowadzenia zajęć na temat oszczędzania, w trzech grupach wiekowych, klasy 1-3, 4-6, 7-8. Wydawcą kwartalnika są Wspólnota Polska oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia ekonomiczne dla dzieci oparte na prezentowanych w publikacji scenariuszach były realizowane w trakcie zajęć na Litwie w 2018 roku. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Link do strony Uczymy jak Uczyć

9 Styczeń 2019 r.
Dary po sam dach
Juz po raz 16 czy 17 dyrekcja, pracownicy, dzieci i oczywiście rodzice dzieci z przedszkola nr 114 z Warszawy przy ulicy Langiewicza, zebrali dary dla dzieciaków ze swietlicy Domu bł. brata Alberta w Płocku. I jak co roku auto (VW Transporter) było pełne. Więc będzie dobrych kilka metrów sześciennych darów, a w nich: setki zabawek, przydatnych ubranek i łakocie. Niestety transport mógł pojechać dopiero na początku stycznia. Ale w Płocku, radość była jak zawsze wielka. Pani prezes Anna Kozyra, składa wszystkim pracownikom, rodziocom i dzieciom serdeczne Bóg Zapłać. Do tych podziękowań z serca się dokładam, wyrażając wdzięczność pani dyrektor Maryli Rzecznik za tyle lat współpracy i pamięci o potrzebujących. Grzegorz Korwin-Szymanowski, prezes Fundacji Zielony Promień. (na dużym zdjęciu góra darów, dzieci i ich panie opiekunki)

24 Grudnia 2018 r.
Boże Narodzenie
Z całego serca i wszystkich sił, zarząd i rada nadzorcza Fundacji Zielony Promień, składa wszystkim naszym drogim kursantom szczególnie najmłodszym oraz wszystkim współpracownikom,, serdecznie Życzenia WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.

17-19 listopada 2018 r.
Z warsztatami na Litwę – dla nauczycieli
Wieloletnie doświadczenia związane z prowadzeniem zajęć ekonomicznych dla dzieci i dorosłych naszej Fundacji, w tym szczególnie głównego „szkolącego”, Michała Korwin-Szymanowskiego oraz doświadczenia pracy metodyka nauczania dr. Adaminy Korwin-Szymanowskiej zaowocowały przygotowaniem 15 godzinnego warsztatu dla nauczycieli szkół polskich na Litwie z zakresu edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z polskimi doświadczeniami oraz praktycznymi propozycjami prezentacji wielu tematów związanych ze świadomym zarządzaniem finansami. Całość warsztatu uzupełniona została skondensowaną wiedzą dotycząca świata pieniądza. W celu lepszej prezentacji metod nauczania wykorzystano materiały pozostałe po zajęciach realizowanych przez Michała Korwin-Szymanowskiego w Domu Polskim w Wilnie w dniach 12-16 listopada dla dzieci polskich i polskojęzycznych mieszkających w Wilnie.

11 Listopada 2018 r.
100 lecie odzyskania Niepodległości
Zarząd i Rada Fundacji składają serdeczne życzenia wszystkim Polakom z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Niech postawy naszych poprzedników będą inspiracją i wyzwaniem dla realizowanych przez nas działań. Cieszmy się i szanujmy naszą ojczyznę świadomi, iż nie jest na nikomu dana na zawsze.

Listopad 2018 r.
Z warsztatami na Litwę – dla dzieci
Połuknie to niewielka miejscowość nieopodal Trok na Wileńszczyźnie. Przed rokiem 1945 ludność polskojęzyczna stanowiła w niej ponad 90 %. Obecnie świadectwem siły polskiego żywiołu jest istniejąca w miejscowości od przeszło 100 lat szkoła nosząca imię Longina Komołowskiego. W szkole tej w pierwszej połowie listopada br. członek naszej Fundacji –Michał Korwin-Szymanowski, przeprowadził warsztaty ekonomiczne dla 30. dzieci w wieku 7-10 lat. Instytucją zlecającą realizacje programu była Wspólnota Polska, organizacja znana z troski, którą otacza Polaków na całym świecie. W ramach 15 godzin warsztatów, młodzi uczestnicy poznali historię ewolucji pieniądza od płacideł po banknoty, bawiąc się w bank poznawali różnice pomiędzy kredytami a depozytami zaś przygotowując budżety poznali w praktyce sens posiadania oszczędności. Radosne, chętne do prac dzieci, serdeczna atmosfera panująca w placówce i pomoc ze strony zaangażowanego w przedsięwzięcie grona pedagogicznego sprawiły, że warsztaty były przyjemnością dla prowadzącego. Mamy nadzieje, że to początek dłuższej współpracy z szkołami polskimi na Litwie.

Wrzesień 2018 r.
Zbliża się stulecie odzyskania niepodległości
Wielkimi krokami zbliża się listopad, miesiąc w którym będziemy celebrować 100 rocznicę odzyskania niepodległości. W pierwszy piątek września nasza Fundacja uczestniczyła w obchodach XX Dniach Gminy Mała Wieś. W ramach programu patriotyczno-historycznego „Drogi do Niepodległości”, na zaproszenie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Malwa, członek zarządu Fundacji P. M. Korwin-Szymanowski wystąpił z krótką prelekcją na temat zaangażowania politycznego, wojskowego i społecznego posiadaczy ziemskich z terenu gminy Mała Wieś w dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W wystąpieniu została przedstawiona sytuacja gospodarczo-społeczna posiadaczy wielohektarowych gospodarstw rolnych na przełomie XIX i XX wieku oraz ich stosunek do sprawy niepodległości. Całość uroczystości uświetnił występ chóru oraz klimatyczny koncert piosenki harcerskiej odbywający się już przy ognisku.

Sierpień 2018 r.
Nasz człowiek w Etiopii
Jednym z celów dla których została powołana nasza Fundacja jest pomoc ludziom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą misję realizujemy poprzez działania edukacyjne, zbiórki odzieży i inne działania. Od lipca bieżącego roku członek Rady Fundacji – Jakub Korwin-Szymanowski przebywa jako wolontariusz Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti w Etiopii. W ramach pracy wolontariusza wykorzystuje swoje wykształcenie i doświadczenie w branży architektoniczno-budowlanej, nieodpłatnie pomagając społeczności związanej z lokalnym kościołem katolickim. Życzymy Bożego błogosławieństwa.

Lipiec 2018 r.
Finansowy kompas dla każdego
Kłopoty z alkoholem miał „od zawsze”, dodatkowo w pewnym momencie odkrył świat „chwilówek” w parabankach. Pożyczał od tysiąca do pięciu tysięcy złotych, wpadł w karuzelę długów. Z czasem zadłużenie doszło do 120 tysięcy w tym 80 tysięcy samych odsetek. Pan Maciej to jedna z wielu osób z którymi w lipcu tego roku Fundacja prowadziła warsztaty ekonomiczne „Finansowy kompas dla każdego” w ramach programu „2 KROKI”, realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej. W ramach zajęć osadzeni w ZK Siedlce mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy o tym czym różni się kredyt od pożyczki, bank od parabanku, czym jest RRSO, oraz jak ogłosić upadłość konsumencką. 2 grupy osadzonych w ramach cyklu 12 spotkań otrzymały skondensowana wiedzę należną świadomym konsumentom usług finansowych. Dziesiątki rozmów z osadzonymi, wiele pytań, zgłaszane konkretne problemy to najlepsze potwierdzenie zainteresowania jakim cieszy się program naszej Fundacji.

15 Czerwca 2018 r.
Razem przez średniowiecze
W połowie czerwca br., członek naszej Fundacji zorganizował i poprowadził wycieczkę do Płocka dla członków NSZZ Solidarność pracowników Narodowego Banku Polskiego. Jadąc do dawnej stolicy Księstwa Mazowieckiego, uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z średniowiecznymi zabytkami Czerwińska – (klasztor kanoników regularnych z XII wieku) i Wyszogrodu – (relikty zamku z XIV wieku). W Płocku oglądaliśmy katedrę, kolegiatę Świętego Michała, kamienice na rynku i założenie miejskie. Działalność edukacyjna realizowana poprzez organizowanie objazdów naukowych oraz wycieczek krajobrazowych należy do statutowej działalności naszej Fundacji. Współpraca ze związkami zawodowymi daje nam nadzieję na nowe, ciekawe propozycje.

8 Maja 2018 r.
Konferencja podsumowująca projekt „2 KROKI”
8 maja br. w Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyła się konferencja podsumowująca I edycję Projektu „2 KROKI”, realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Nasza Fundacja była jednym z podmiotów uczestniczących w projekcie. Program edukacyjny „Finansowy Kompas dla Osadzonego” spotkał się z uznaniem ze strony Caritas Diecezji Siedleckiej jak i władz ZK Siedlce. Cieszymy się z możliwości wzięcia udziału w przedsięwzięciu oraz już przygotowujemy się do kolejnej edycji, która rozpocznie się w lipcu tego roku.

23 Kwiecień 2018 r.
Zielony Promień w Muzeum Wisły !
23 kwietnia b.r. nasza Fundacja wsparła w organizacji wyjazdu Klub Miłośników Historii i Tradycji Lokalnej Gminy Słupno. Celem wyprawy było Muzeum Wisły w Wyszogrodzie, oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dzięki uprzejmości p. Zdzisława Leszczyńskiego dyrektora placówki, który nas osobiście oprowadził po ekspozycji, mieliśmy możliwość zapoznać się z ciekawą historią ziemi wyszogrodzkiej i jej mieszkańców. Szczególne wrażenie robiły makiety statków wiślanych z których część jeszcze 50 lat temu pływała po Wiśle. Następnie udaliśmy się na Górę Zamkową gdzie mogliśmy zobaczyć relikty zamku z XIV wieku oraz resztki umocnień niemieckich z II wojny światowej. Tekst: Michał Korwin-Szymanowski, zdjęcia: Jan Waluś.

Kwiecień 2018 r.
Finansowy kompas powraca !
Z przyjemnością informujemy, iż w miesiącach letnich nasza Fundacja będzie miała przyjemność ponownego już prowadzenia kursu ekonomicznego; „Finansowy kompas dla osadzonego” dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Działania będą realizowane w ramach programu przygotowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Planujemy przeprowadzenie, 2 cykli po 12 spotkań, do uczestnictwa w których chcemy zaprosić ponad 30 osób. Program składał się będzie z dwóch części, pierwszej dotyczącej roli Narodowego Banku Polskiego w gospodarce i kreacji pieniądza, druga będzie skupiała się na przekazaniu wiedzy praktycznej z zakresu finansów. Podczas drugiej części warsztatów, osadzeni poznają sposoby tworzenia budżetu domowego, różnice pomiędzy bankami a parabankami, instytucje świadczące pomoc konsumentom w wypadku sporu z instytucjami finansowymi. Nowością w stosunku do lat poprzednich będzie wprowadzenie zajęć dotyczących upadłości konsumenckiej, możliwości i konsekwencji jej wprowadzania.

8 marca 2018 r.
Dzień Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, pięknych słonecznych dni oraz spełnienia marzeń życzy, wszystkim Panią, Zarząd Fundacji Zielony Promień. Prezes fundacji Zielony Promień - Grzegorz J. Korwin-Szymanowski z zespołem współpracowników.

luty 2018 r.
Jubileusz prof. dr hab. Teodora Szymanowskiego
28 stycznia przedstawiciele fundacji mieli zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Teodora Szymanowskiego, który odbywał się w murach Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Spotkanie otworzył dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ, prof. Marian Kallas, a swoim wystąpieniem uświetniła je również JM Rektor WSFiZ profesor Maria Sierpińska. Laudację na cześć prof. Teodora Szymanowskiego przedstawił dr Teodor Bulenda. Wystąpienia zaproszonych gości oraz jubilatów poprzedzone zostały wręczeniem ksiąg jubileuszowych. Zdjęcia z uroczystości

1 stycznia 2018 r.
Życzenia Noworoczne
W imieniu zarządu i rady fundacji Zielony Promień, składamy wszystkim naszym przyjaciołom i znajomym życzenia Spokojnego i Błogosławionego roku 2018. Aby udały się nam wszystkim nasze plany, nie tylko zawodowe ale i prywatne, aby był czas na dobry wypoczynek. Oby nowy rok przyniósł nam nowe pomysły w pracy na rzecz potrzebujących i byśmy mieli siłę służyć innym. Prezes fundacji Zielony Promień - Grzegorz J. Korwin-Szymanowski z zespołem współpracowników

19 grudnia 2017 r.
Warszawskie Przedszkole dla Brata Alberta
Pod koniec grudnia jak co roku przekazujemy dary zebrane przez rodziców i dzieci z warszawskiego przedszkola nr 114 dla dzieci i dorosłych będących pod opieką Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im św. Brata Alberta w Płocku. Dzięki wspaniałej pani dyrektor warszawskiego przedszkola, p. Maryli Rzecznik i jej współpracownikom udaje się już od wielu lat zachęcić rodziców dzieci uczęszczających do placówki do pomocy podopiecznym płockiego stowarzyszenia. Warszawskie dzieci dzielą się swoimi ukochanymi zabawkami, rodzice przekazują niepotrzebne ciuszki, książeczki, gry a także słodkości. W tym roku darów było tak dużo, że trzeba było zorganizować dwa transporty busem. Pracownicy płockiej placówki serdecznie dziękują zaprzyjaźnionemu warszawskiemu przedszkolu. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku dla Płocka i Warszawy.

11 listopada 2017 r.
99. rocznica odzyskania niepodległości.
Józef Piłsudski, Roman Dmowski to ojcowie polskiej niepodległości, o których słyszymy przy każdej okazji obchodów rocznicowych. Współorganizując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cekanowie 99. rocznicę odzyskania niepodległości postanowiliśmy skupić się na bardzo zasłużonych, choć nieco zapomnianych, ojcach niepodległości. Goście mieli możliwość dowiedzieć się o działalności Zdzisława Lubomirskiego – regenta Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i jej prezesa, Wincentego Witosa – działacza ludowego oraz Ignacego Daszyńskiego – pierwszego premiera polskiego rządu. Po konferencji odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu RUAH. Całość uroczystości zakończył poczęstunek składający się z rosołu z gęsiny oraz rogali świętomarcińskich.

2 listopada 2017 r.
Fundacja dla uzależnionych.
Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu stał się miejscem gdzie w miesiącach od września do listopada realizowany był program Finansowy kompas dla każdego. Ta edycja programu była wyjątkowa, ponieważ dotychczasowo prezentowane treści zostały znacznie wzbogacone o szereg nowych tematów. Uczestnicy warsztatu mogli zapoznać się z podstawowymi zadaniami Narodowego Banku Polskiego, elementami makroekonomii i bankowości w ich praktycznym wydaniu. Kursanci otrzymali praktyczną wiedzę podaną w atrakcyjnej formie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące upadłości konsumenckiej oraz radzenia sobie z bagażem niespłaconych długów.

20 października 2017 r.
Dzień Papieski
20 października w kościele parafialnym w Słupnie, członek zarządu Fundacji, Michał Korwin-Szymanowski współorganizował Dzień Papieski. Uroczystości składały się z koncertu, mszy oraz mini konferencji. Do zadań Fundacji należało poprowadzenie uroczystości związanych z upamiętnieniem świętego Jana Pawła II oraz przypomnienie nauki papieskiej dotyczącej małżeństwa, macierzyństwa i cierpienia. Całość uroczystości zwieńczyło złożenie kwiatów pod miejscowym Dębem papieskim.

26 lipca 2017 r.
Z „Kompasem wracamy” do Siedlec
W lipcu nasza fundacja miała możliwość realizowania programu „Finansowy kompas dla osadzonego” dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Działania były realizowane w ramach programu „Dwa Kroki” przygotowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Przeprowadziliśmy 12 spotkań, w których brało udział, średnio, po 20 osób. Program składał się z dwóch części, pierwsza dotyczyła roli Narodowego Banku Polskiego w gospodarce i kreacji pieniądza, druga skupiała się na przekazaniu wiedzy praktycznej z zakresu finansów. Podczas drugiej części warsztatów, osadzeni poznali sposoby tworzenia budżetu domowego, różnice pomiędzy bankami a parabankami, instytucje świadczące pomoc konsumentom w wypadku sporu z instytucjami finansowymi. Liczne pytania słuchaczy świadczyły o ich zainteresowaniu prezentowaną tematyką. Zajęcia przeprowadził Michał Korwin-Szymanowski, członek zarządu fundacji i jednocześnie pracownik Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Liczymy, że zrealizowany program będzie wstępem do dalszej współpracy z Caritas diecezji Siedleckiej w zakresie edukacji ekonomicznej i konsumenckiej. (fotografie: ppor. Zbigniew Śpiewak, ZK w Siedlcach).Strona Zakładu Karnego w Siedlcach

15 maja 2017 r.
Koncert pamięci śp. Wojciecha Młynarskiego
Wojciech Młynarski (1941-2017) to zmarły niedawno poeta, wykonawca i autor piosenek. Fundacja postanowiła włączyć się w przygotowania recitalu piosenek poświęconego pamięci jego twórczości, który odbędzie się 19 maja. W trakcie spotkania będzie można nie tylko wysłuchać piosenek jego autorstwa w aranżacji instruktorów pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie, ale i dowiedzieć się o inspiracjach i historiach powstawania konkretnych utworów. Koncert poprowadzi pracownik naszej Fundacji, Michał Korwin-Szymanowski.

20 kwietnia 2017 r.
Finansowy Kompas razem z Caritas
Z przyjemnością chcemy poinformować o kolejnej turze realizacji naszego sztandarowego programu z zakresu edukacji finansowej „Finansowy kompas dla każdego”. Od maja 2017 r. program będzie realizowany w ZK Siedlce jako część programu readaptacji osób osadzonych, realizowanego w ramach projektu Caritas Diecezji Siedleckiej. W ramach działań Fundacji odbędą się 4 cykle po 12 warsztatów, w trakcie których zostanie przeszkolone około 80 osób odbywających karę pozbawienia wolności. Część materiałów edukacyjnych dla Słuchaczy została przygotowana przez Narodowy Bank Polski. Osobą prowadzącą warsztaty będzie Michał Korwin-Szymanowski, członek zarządu Fundacji Zielony Promień, ale również animator w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka.

8 marca 2017 r.
Dzień Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, wszystkim Paniom, Niewiastom, Kobietom, Damom, Dziewczynom i Dziewczynkom życzymy pięknych słonecznych dni, spełnienia marzeń, dużo zdrowia i wspaniałych osiągnięć. Zarząd Fundacji Zielony Promień

1 marca 2017 r.
Edukacja ekonomiczna w jednostkach penitencjarnych
W lutym bieżącego roku ukazał się kolejny numer kwartalnika Pedagogika Rodziny. Numer ten jest szczególnie ważny dla naszej Fundacji gdyż znajduje się w nim artykuł: Edukacja ekonomiczna w jednostkach penitencjarnych a kształtowanie postaw - doświadczenia Fundacji Zielony Promień, autorstwa Michała Korwin-Szymanowskiego. W pierwszej jego części został przedstawiony stan wiedzy ekonomicznej Polaków w oparciu o dostępne badania oraz dotychczasowe doświadczenia Fundacji w edukacji. W drugiej części wpływ wiedzy ekonomicznej na wykazywane postawy wobec ekonomii i finansów. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny w zakładce: Do pobrania.

27 stycznia 2017 r.
Partycypacja obywatelska
Zagadnienie partycypacji obywatelskiej w instytucjach kultury to temat istniejący w europejskim muzealnictwie od przeszło 20 lat. Niestety, w Polsce zagadnienie to w dalszym ciągu jest sporadycznie poruszane a możliwości wynikające z zaangażowania społeczności lokalnych w życie instytucji kultury i sztuki nie są przedmiotem powszechnej dyskusji. Są jednak miejsca w Polce, gdzie dominuje inne podejście, stawiające nacisk na zachęcenie odbiorców do współtworzenia i współzarządzania dobrami kultury. Jak się tym zająć oraz jak pozyskać i zachęcić lokalną społeczność do działania, to tematy którym poświęcony był styczniowy cykl spotkań w Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie w których brał udział, jako doradca, pracownik naszej Fundacji Michał Korwin-Szymanowski. Cieszymy się z możliwości pracy z najlepszymi.

2 stycznia 2017 r.
Dary dla „św. Alberta”
Na samym początku naszych działań prospołecznych, których zwieńczeniem jest obecna Fundacja, była chęć pomocy słabszym i wykluczonym. Z racji miejsca działania naszej organizacji szczególną troską otaczamy Świetlicę Środowiskową „Oaza” prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku. Podejmowane przez nas działania nie byłyby jednak możliwe gdyby nie wieloletnie zbiórki zabawek i odzieży prowadzone przez przedszkole nr 114 przy ulicy Langiewicza w Warszawie. Dary z tej mokotowskiej placówki, przekazywane przez naszą Fundację w okresie zimowym, od wielu lat wspomagają miejscową społeczność. W tym też miejscu chcieliśmy po raz kolejny podziękować pani Dyrektor przedszkola Maryli Rzecznik, jej pracownikom oraz szczególnie gorąco rodzicom i dzieciom za ich dobre serca a w konsekwencji, cały, aż po dach załadowany samochód z darami.

1 stycznia 2017 r.
Życzenia gorące.
W imieniu zarządu i rady fundacji Zielony Promień, proszę wszystkich naszych przyjaciół, znajomych i drogich kursantów o przyjęcie życzeń Dobrego, Spokojnego i Błogosławionego roku 2017. Aby udały się nam wszystkim nasze plany, nie tylko zawodowe ale i prywatne, aby był czas na dobry wypoczynek. Oby nowy rok przyniósł nam nowe pomysły w pracy na rzecz potrzebujących i byśmy mieli siłę służyć innym. Wszystkim polskim Więziennikom życzymy spokoju, wytrwałości, zadowolenia z trudnej pracy - służby na rzecz drugiego człowieka. Naszym kursantom więźniom - pokoju w sercu i udanego rozpoczęcia nowego, lepszego życia.

Prezes fundacji Zielony Promień - Grzegorz J. Korwin-Szymanowski z zespołem współpracowników.

11 listopada 2016 r.
Narodowe Świeto Niepodległości w Słupnie
Fundacja będąc szczególnie aktywna w działaniach na rzecz Służby Więziennej nie zapomina o społecznościach lokalnych. W b.r. nasi członkowie brali udział w obchodach Święta Niepodległości organizowanych w gminie Słupno, w powiecie płockim. Na uroczystości złożyła się konferencja w trakcie, której wygłoszono referaty nt. polityki monetarnej w okresie Pierwszej Wojny Światowej oraz o historycznych i społecznych uwarunkowaniach wyboru dnia 11 listopada na obchody Święta Niepodległości. Ten ostatni wygłosił członek zarządu fundacji, Michał Korwin-Szymanowski. W dalszej części spotkania odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Aleksandry Ziemińskiej-Marcjańskiej. Wypada także wspomnieć o konkursie historycznym, który się odbył pod koniec spotkania. Jego laureaci zostali obdarowani prezentami przygotowanymi przez Urząd Gminy w Słupnie oraz Fundację Zielony Promień.

5 października 2016 r.
Patronat dla programu Kompasik
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym nasza fundacja otrzymała list z Ministerstwa Finansów, informujący, że ministerstwo obejmuje nasz nowy program swym patronatem. Chodzi o nasze najnowsze „dziecko”, jakim jest „Kompasik - finansowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży”. To warsztaty kierowane do najmłodszych, dzieci w wieku 7-12 lat. Chcemy w sposób dostępny i zrozumiały, czyli za pomocą dostosowania formy i dynamiki przekazu do możliwości umysłowych małego odbiorcy, przekazać podstawy wiedzy „ekonomicznej” na temat zarządzania finansami osobistymi oraz oszczędzania. W przypadku każdego człowieka jest to uzasadnione, ale w przypadku dzieci osób pozbawionych wolności to sposób na dotarcie z bardzo potrzebną wiedzą do dzieci, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dużej mierze odciętej od tej wiedzy. W przypadku dzieci funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej realizowane przez Fundację warsztaty oprócz funkcji edukacyjnej dodatkowo mają na celu docenienie tej grupy zawodowej poprzez przygotowanie dedykowanych zajęć dla dzieci. W obu sytuacjach współtworzymy świadomych konsumentów usług finansowych.

15 września 2016 r.
Badacze Wody
Nasza Fundacja to nie tylko działania na rzecz Służby Więziennej i społeczności lokalnych ale i zaangażowanie w programy edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Adamina Korwin – Szymanowska, członek Rady naszej Fundacji, była przewodniczącą jury podczas Gali Finałowej międzynarodowego programu edukacyjnego „Badacz Wody”. To ciekawy program edukacyjny, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z ochroną zasobów wody, działając tym samym na rzecz swoich lokalnych społeczności. Uczestnictwo w programie jest darmowe dla wszystkich uczestniczących szkół. Najlepsze zespoły badaczy mają szansę na reprezentowanie swojego kraju podczas międzynarodowej ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 25 października w Londynie. Strona programu

6 września 2016 r.
Tak dla Mocy NIE dla przemocy
W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Żytkowicach zaprezentowaliśmy nasze nowe zajęcia pt.: Tak dla Mocy, Nie dla Przemocy, dotyczące problemu przemocy i agresji. W grupie 15 osadzonych zaprezentowaliśmy program – prezentację, stworzoną przez mjr Magdę Chojnacką, psycholog z COSSW w Kaliszu oraz prezesa fundacji Zielony Promień, Grzegorza Korwin - Szymanowskiego. To program typowo prewencyjny, mający za zadanie naświetlić problem, przedstawić możliwe sposoby działania i dać wstępne rady dla tych, którzy chcą uniknąć tego typu zachowań i ich możliwych konsekwencji. Na zdjęciu Grzegorz Korwin-Szymanowski i Katarzyna Surowiec, psycholog w zakładzie karnym w Żytkowicach. Strona ZK w Żytkowicach

6 sierpnia 2016 r.
O Fundacji Zielony Promień w Forum Penitencjarnym
W najnowszym numerze „Forum Penitencjarnego”, miesięcznika Służby Więziennej, w bloku „temat miesiąca”, który w sierpniu ma tytuł „Współpraca SW z organizacjami pozarządowymi”, znalazł się materiał skreślony ręką Anety Łupińskiej, poświęcony naszej fundacji. Miło, że nasza działalność szkoleniowa, kierowana zarówno do funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa jak i do więźniów, zostaje doceniona. Dziękujemy Ci Forum.

30 lipca 2016 r.
Fundacja w Caritas Siedleckim
Wakacje to z jednej strony czas wolny dla dzieci i młodzieży, z drugiej okres, w którym należy zapewnić im opiekę. W lipcu i sierpniu nasza Fundacja włączyła się w program wakacyjny dla dzieci w wieku 7 -13 lat, organizowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Tematyka zajęć, których prowadzenia się podjęliśmy dotyczy oszczędzania, zarządzania pieniędzmi oraz najczęściej spotykanych operacji bankowych takich jak: udzielanie kredytów, otwieranie rachunków lokat i prowadzenie rachunków rozliczeniowych. Ta trudna dla młodego odbiorcy tematyka jest przedstawiana przez wykwalifikowanych pracowników Fundacji w sposób ciekawy i przystępny. W oparciu o autorski program wykorzystujący różne techniki aktywizacji, składający się z szeregu gier i zabaw, uczniowie mają możliwość zapoznać się z wiedzą, która będzie im przydatna w dorosłości. Zrozumienie relacji pomiędzy pracą a wynagrodzeniem oraz wynagrodzeniem a wielkością oszczędności może być pomocne do osiągnięcia stabilizacji finansowej a być może nawet sukcesu finansowego w dorosłym życiu. Strona Caritas

13 czerwca 2016 r.
Przyszłość Europy
13 czerwca b.r. mieliśmy przyjemność gościć w murach pałacu Potockich w Natolinie, obecnie siedziby Centrum Europejskiego Natolin. Przyczyną była promocja książki Teodora Korwin-Szymanowskiego, L’avenir économique, social et politique en Europe – Przyszłość Europy w zakresie gospodarczym, społecznym i politycznym. Tematyka wystąpień zaproszonych gości dotyczyła polskiego wkładu w zjednoczenie europejskie oraz biogramu autora. Prezentowana publikacja stanowi dwujęzyczne, polsko – francuskie, wznowienie pracy wydanej w Paryżu w 1885 r. W nowatorski, jak na ówczesne czasy, sposób nakreśliła ona zagadnienie zjednoczenia europejskiego, skupiając się na aspektach gospodarczych. Uroczystość organizowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych otworzyła rektor Centrum Europejskiego Natolin - Ewa Ośniecka - Tamecka. Słowo wstępne wygłosił przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sekretarz Stanu ds. Europejskich Konrad Szymański. W trakcie spotkania referaty wygłosili prof. Radosław Żurawski vel Grajewski, Prof. Marek Kornat, Michał Korwin-Szymanowski. Fundacja uczestniczyła w powstaniu publikacji przygotowując część ilustracyjną oraz prowadząc kwerendę materiałów archiwalnych, koniecznych do powstania biogramu autora. Publikacja będzie oficjalnym prezentem wręczanym przez MSZ gościom zagranicznym.Strona MSZ

4 czerwca 2016 r.
Dzień Dziecka
W ostatnią sobotę dzięki zaproszeniu dyrektor okręgowej ppłk Elżbiety Jankowskiej rozstawiliśmy swoje stoiska w ośrodku w Popowie podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Małym bohaterom tego dnia zaproponowaliśmy coś „dla ciała” i coś „dla ducha”. Było, więc stoisko ze specjalistycznym mikroskopem elektronicznym. Dzięki 400 krotnemu powiększeniu, na ekranie komputera złapana przez dziecko mrówka, prezentowała się całkiem groźnie. Było też oglądanie różnych części roślin a nawet pasożytów. Dla „ciała” zaś uzdolniona wolontariuszka malowała dziecięce „buźki” w kwiatki, motylki i kocie mordki. Była też sprzedaż książek dla dzieci z autografem autora i zarazem prezesa Fundacji Zielony Promień. Pogoda dopisała, atrakcji było wiele a kucharze przygotowali wspaniały bigos i grochówkę. Strona OISW w Warszawie

30 maja 2016 r.
Zajęcia w Klubie Miłośników Historii i Tradycji
30 maja br. odbyło się kolejne już spotkanie Klubu Miłośników Historii i Tradycji Gminy Słupno, prowadzone przez członka naszej Fundacji. W jego trakcie uczestnicy mieli przyjemność wysłuchania prelekcji Jana Walusia na temat przydrożnych kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie ziemi gulczewskiej, czyli obszarze trzech miejscowości: Gulczewa, Starego Gulczewa i Nowego Gulczewa. Autor w ciekawy sposób omówił historię pięciu obiektów i ich stan obecny. Zaprezentowane zdjęcia uatrakcyjniły przekaz. W drugiej części spotkania Michał Korwin-Szymanowski (z Fundacji Zielony Promień) przybliżył historię majątku Gulczewo, na przestrzeni od XIV w., kiedy to wieś należała do rodziny Gulczewskich herbu Prawdzic, do 1990 r. kiedy to zakończył życie PGR, założony na dobrach zabranych rodzinie Sztenbartów. Miłym akcentem była wycieczka na teren parku w Gulczewie, gdzie dzięki przychylności Państwa Sztenbartów, ponownie właścicieli, mogliśmy obejrzeć pozostałości parku oraz zabudowań dworskich oraz porównać stan obecny, z tym na zdjęciach z lat 70-tych XX w. Dewastacja, jaka została dokonana przez lokalną społeczność na majątku dworskim, jest często oglądanym obrazem w trakcie peregrynacji po dworach Polski.

19 maja 2016 r.
Nowy Program
Miło nam poinformować, że mamy gotowy nowy program: Tak dla Mocy, Nie dla Przemocy. Długo go przygotowywaliśmy, ale sądzimy, że może być on ciekawą propozycją nie tylko dla więźniów czy funkcjonariuszy „Służby”, ale dla każdego człowieka, który chce nad sobą pracować. Przygotował go zespół autorów ze Służby Więziennej oraz fundacji Zielony Promień. Wkrótce nowe propozycje, m.in. o Zarządzaniu czasem oraz rozszerzający umiejętności zabawy z dziećmi. Więcej: Strona programu

21 kwietnia 2016 r.
Zielony Promień w Czarnem
Dzięki zaangażowaniu naszego pomorskiego przyjaciela Jacka Piotrowskiego, otwartości dyrekcji zakładu karnego, pracy włożonej przez funkcjonariuszy działu penitencjarnego mieliśmy możliwość goszczenia w Czarnem. Ta jedna z większych jednostek penitencjarnych w Polsce jest o tyle nietypowa, że na jej terenie działa kilka zakładów pracy, m.in. fabryka mebli czy drukarnia. Niewątpliwie osiągnięciem jest, że pracuje ponad 500 osadzonych, to więcej niż 1/3 stanu więźniów. Jest także szkoła a właśnie kończą budowę szpitala. Na miejscu działa, obecnie jedyny w kraju, Ośrodek szkolenia przewodników i tresury psów służbowych. Zostaliśmy przyjęci niezwykle gościnnie a w zajęciach przeznaczonych dla funkcjonariuszy wzięło udział aż 24 z nich. Były oczywiście zajęcia dla osadzonych. Obie grupy nagrodziły nas dobrym słowem i stwierdzeniami, że to, co robimy na pewno będzie dla nich przydatne.

11 kwietnia 2016 r.
Konkurs Historyczny
Fundacja Zielony Promień ma przyjemność poinformować o konkursie historycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu płockiego, pod tytułem: „Niepodległość po Mazowiecku”. Naszym celem jest wzrost świadomości historycznej młodzieży oraz zapoznanie jej z kulturą i historią lokalną. Konkurs jest w zamyśle pierwszym etapem celebracji zbliżających się obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Więcej: Strona programu Ocalić od zapomnienia

Archiwalne aktualności są w dziale archiwum aktualności