KRS: 0000523640
NIP : 7743221251
Regon: 147463507

Adres biura:
05-092 Łomianki ul. Staszica 16/5
05-092 Łomianki, skrytka pocztowa 63

Patronaty

Patronat
Patronat
Fioletowy banner 190x158


Programy

Jak już zaznaczyliśmy na stronie głównej, Fundacja realizuje swoje cele m.in. przez prowadzenie szkoleń i kursów doszkalających, organizacje wystaw, akcji społecznych, wycieczek dla młodzieży i osób z grupy seniorów oraz działalność wydawniczą. W tej zakładce, będziemy sukcesywnie publikować nasze propozycje, dokumentować przeprowadzone programy, kursy i akcje. Na dziś swoją działalność adresujemy do dzieci spoza dużych ośrodków miejskich, wybranych grup w społecznościach lokalnych. Zakończyliśmy już pierwszy swój program adresowany do społeczności lokalnej „Przywrócić Jadwigę”. Wystawa wieńcząca nasze działania, jest obecnie pokazywana w kolejnych miejscach, już nie tylko szkołach ale i muzeach regionalnych i Domach kultury.

Jednym z najważniejszych naszych zadań na dzisiejszym etapie życia fundacji jest przygotowanie oferty dla Służby Więziennej. Z jednej strony chcemy wspomagać tych którzy z osobami pogubionymi na co dzień pracują Funkcjonariuszy i pracowników SW, z drugiej, przygotowujemy ofertę w zakresie działalności postpenitencjarnej, reintegracji społecznej osób skazanych.

Chcemy aby nasza praca na rzecz Służby Więziennej niosła ze sobą czytelny „trój przekaz”. Po pierwsze pokazać społeczeństwu, że naszą ofertę kierujemy do więziennictwa CAŁEGO, nie tylko do więźniów ale i funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służby. Drugim aspektem jest pokazanie funkcjonariuszom i pracownikom, że są ważną grupą zawodową, wykonują trudne i odpowiedzialne obowiązki i nie zapominamy o nich. Chcemy docenić ich wysiłek i coś im zaoferować. Po trzecie, prowadząc warsztaty dla osób pozbawionych wolności, uzmysłowić tym ostatnim, że będąc dla nas ważną grupą nie są jedyną, dla której można pracować w więziennictwie, oraz że programy pomocne w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz wspomagające rozwój osobisty mogą być takie same dla obu tych społeczności. Bo życie przed każdym stawia podobne problemy.


Niektóre z naszych programów i warsztatów objęte zostały patronatami odpowiednich ministerstw.