KRS: 0000523640
NIP : 7743221251
Regon: 147463507

Adres biura:
Łomianki Dolne, ul. Wiślana 26
05-092 Łomianki, skrytka pocztowa 63

Patronaty

Patronat
Patronat
Fioletowy banner 190x158


Mazowieccy ojcowie zjednoczonej Europy

Fundacja Zielony Promień przygotowuje projekt programu na temat XIX-wiecznych mazowieckich inicjatorów zjednoczenia europejskiego, Henryka Nakwaskiego i Teodora Szymanowskiego. Pragniemy pokazać, że na terenach ziemi płockiej i wyszogrodzkiej, już na początku XIX wieku Polacy głosili idee integracji europejskiej, która zaczęła się urzeczywistniać dopiero w połowie XX wieku.
Uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjalna oraz lokalna społeczność z powiatu płockiego.

Cele:
   - Ukazanie polskiego wkładu umysłowego w ideę jedności europejskiej;
   - Upowszechnienie i utrwalenie w pamięci zbiorowej wiedzy na temat mazowieckich autorów koncepcji zjednoczenia europejskiego;
   - Ukazanie kulturotwórczej roli ziemian w XIX w.;
   - Budowanie poczucia tożsamości i dumy z historii lokalnej poprzez przywrócenie pamięci o postaciach związanych z terenem obecnej gminy i jej najbliższymi okolicami (gm. Bodzanów, Mała Wieś, Słupno);
   - Tworzenie więzi międzypokoleniowej poprzez przygotowanie oferty wspólnego i twórczego spędzania wolnego czasu, młodzież-starsi mieszkańcy gmin;
   - Zwiększenie konkurencyjności turystycznej rolniczych gmin powiatu płockiego poprzez przedstawienie atrakcyjnych historycznie miejsc;
   - Aktywizacja młodzieży gimnazjalnej i społeczności lokalnej.