KRS: 0000523640
NIP : 7743221251
Regon: 147463507

Adres biura:
Łomianki Dolne, ul. Wiślana 26
05-092 Łomianki, skrytka pocztowa 63

Patronaty

Patronat
Patronat
Fioletowy banner 190x158


Nasi przodkowie - mazowieca elita

Fundacja Zielony Promień przygotowuje projekt na temat XIX-wiecznych mieszkańców gminy Mała Wieś, z rodziny Nakwaskich (Franciszka Salezego Nakwaskiego i jego żony Anny Nakwaskiej).

Celem programu jest utrwalenie w pamięci uczniów miejscowego gimnazjum oraz lokalnej społeczności informacji na temat kulturotwórczej roli ziemian. Chcemy pokazać, że już na początku XIX wieku, pojawiały się na Mazowszu osoby głoszące hasła odpowiedzialności, partycypacji społecznej i wielonarodowości. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będzie młodzież gimnazjalna oraz lokalna społeczność z powiatu płockiego, gminy Mała Wieś.


Cele ogólne projektu:
   1. Promowanie postaw patriotycznych i świadome kształtowanie własnej tożsamości obywatelskiej poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej Polski.
   2. Upowszechnienie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
   3. Upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.


Cele szczegółowe:
   1. Przekazanie wiedzy na temat rodzimych myślicieli i ich twórczych poglądów społecznych poprzez zajęcia warsztatowe
   2. Upowszechnienie i utrwalenie w zbiorowej pamięci wiedzy na temat mazowieckich ziemian w kontekście postaw pro państwowych i partycypacji tej grupy w życiu społecznym, przez zorganizowanie wystawy i warsztatów;
   3. Budowanie poczucia tożsamości i dumy z historii lokalnej za pomocą przywrócenia pamięci o postaciach związanych z terenem obecnej gminy i jej najbliższymi okolicami (gm. Bodzanów, Mała Wieś);
   4. Przygotowując ofertę wspólnego i twórczego spędzania wolnego, organizując rajd rowerowy i galę końcową, tworzenie więzi międzypokoleniowej;
   5. Zwiększenie konkurencyjności turystycznej rolniczych gmin powiatu płockiego poprzez przedstawienie atrakcyjnych historycznie miejsc wytyczając i opisując turystyczną trasę rowerową;
   6. Aktywizacja młodzieży gimnazjalnej i społeczności lokalnej poprzez realizację projektu.